Zerbitzuak

ZERBITZUEN KATALOGOA

Zerbitzuen Karta aldatzen ari gara, modu adierazgarrian:

INTERESEKO TALDEAK

  • Euskadiko Polizia Kidegoak
  • Suteak Itzaltzeko eta Salbamenduko Zerbitzuak
  • Larrialdiei Aurre Egiteko Zerbitzuak
  • Herritarrak babesteko eta herritarrei arreta emateko profesionalak
  • Bide-segurtasunaren, ingurumen-segurtasunaren, segurtasun meteorologikoaren eta abarren arloko profesionalak
  • Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren profesionalak eta langileak, enplegatu publikoak zein erakunde pribatuetakoak edo borondatezko langileak izan

 

ZERBITZUEN ZERRENDA

Prestakuntza orokorra

Prestakuntza planak eta programak

Prestakuntza beharrizanen diagnostikoak

Presta kuntzaren ebaluazioa

Prestakuntza ekintzen homologazioa.

Euskal Herriko Polizia Kidegoen prestakuntza

Sartzeko Oinarrizko ikastaroak

Mailaz igotzeko edo promozio ikastaroak

Espezializazio eta eguneratze- eta trebatze-ikastaroak

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko prestakuntza

Suhiltzaileentzako ikastaroak

Boluntariotzarako ikastaroak

LAEMZerako ikastaroak

Azterlanak eta Ikerketa proiektuak

Prestakuntzari ezarritako ikerketa edo azterlana bultzatzen eta garatzen da, segurtasun sistema hobetzen laguntzeko xedeaz

Pertsonen hautaketa eta ebaluazio prozesuak

Probak egitea eta zuzentzea eta balorazio-txostenak

Elkarrizketa pertsonalen plangintza, zuzentze-lana eta ebaluazioa

Epaimahaietan esku-hartzea

Jardunaldien, kongresuen eta berariazko mintegien diseinua eta antolatzea