Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura. Lan -poltsa eguneratzea 2021eko martxoaren 4koa

Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura. Lan -poltsa eguneratzea 2021eko martxoaren 4koa

AVPE-PLEA2021/03/04

Ebazpena, 2021eko martxoaren 4koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko Udaltzaingoko laguntzaileen lan-poltsa eguneratzen duena. Hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 21eko Ebazpenaren bidez deitu zen  (2019ko abenduaren 13ko EHAA, 237. zk.)

Ebazpenera sarbidea