Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2021eko otsailaren 17an.

Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2021eko otsailaren 17an.

PLEA2021/02/18

Ebazpena, 2021eko otsailaren 17koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendari Nagusiarena, Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa eguneratzen duena, kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko. Hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2019ko abenduaren 12ko EHAA, 236. zk.).

Ebazpenaren sarbidea