Udaltzaingoko Bitarteko Agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2021eko otsailaren 11an.

Udaltzaingoko Bitarteko Agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2021eko otsailaren 11an.

PLEA2021/02/11

Ebazpena, 2021eko otasilaren 11koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa eguneratzen duena, kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko. Hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2019ko abenduaren 12ko EHAA, 236. zk.).

Ebazpenaren sarbidea