Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2020ko uztailaren 14an.

Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2020ko uztailaren 14an.

AVPE2020/07/14

Ebazpena, 2020ko uztailaren 14koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita prestakuntza praktikoaren fasea egin duten pertsonen zerrenda, eta Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa eguneratzen baita, kidego horretan aldi baterako lan egiteko. Hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2019ko abenduaren 12ko EHAA, 236. zk.).

Ebazpenaren sarbidea