Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2020ko ekainaren 30ean

Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2020ko ekainaren 30ean

PLEA2020/07/01

Ebazpena, 2020ko ekainaren 30ekoa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita prestakuntza praktikoaren fasea egin duten pertsonen zerrenda, eta Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa eguneratzen baita, kidego horretan aldi baterako lan egiteko. Hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2019ko abenduaren 12ko EHAA, 236. zk.).

Ebazpenaren sarbidea