Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura. Bolsa de Agentes interinos e interinas de Policía Local.-Resultados del examen de Curso de Formación y calendario de entrevistas o Dinámicas de Grupo

Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura. Prestakuntza ikastaroaren azterketaren emaitzak eta elkarrizketen egutegia edo talde dinamiken egutegia.

PLEA2020/05/27

Ebazpena, 2020ko maiatzaren 27koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, "on line" prestakuntza-ikastaroaren eduki teorikoei buruzko azterketan lortutako emaitzak argitaratzen dituena eta Udaltzain Kidegoko bitarteko agenteen lan-poltsako prestakuntza-ikastaroaren bigarren fasea egiteko datak ezartzen dituena, kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko. Deialdia 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez egin zen (2019ko abenduaren 12ko EHAA, 236 zk.).

Ebazpenaren sarbidea