SV5 Modificacion fechas inicio curso-eu

Bide Segurtasunean Espezializatzeko ikastaroan sartzeko hautaketa-prozedura.- Ikastaroari dagokion prestakuntza prozesua egiteko datei buruzko aldi batez aldaketa.

AVPE-PLEA2013/04/25

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-oholean eta Saileko intranetean -Gurenet- argitaratu da Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2013ko apirilaren 19an emandakoa  aldi batez aldatzen duena. Horren bitartez, 2012ko uztailaren 27ko (irailaren 3ko EHAA, 171 zk.) Ebazpenaz deitutako Ertzaintzaren Ikuskapen Eskalako eta Oinarrizko Eskalako karrerako funtzionarioentzat bide segurtasunean espezializatzeko ikastaroari dagokion prestakuntza prozesua egiteko datak zehaztu ziren.