Proceso selectivo Agente de Policía Vasca

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako Agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedura.-Oposizioko lehen proba egiteko data, ordua eta lekua.

PLEA2020/03/05

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendari Nagusiaren 2020ko martxoaren 5eko Ebazpena, 2019ko abenduaren 20ko (urtarrilaren 18ko EHAA, 2242 zk.) Ebazpenaz deitutako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian sartzeko hautaketa prozeduraren oposizioko lehen proba egiteko data zehazten duena eta argitaratzen duena

Ebazpenera sarbidea