Prestakuntza-ikastaroa baliozkotutako pertsonen ebazpena, haien puntuazioarekin.

Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa, 2022ko hautaketa-prozesua. Prestakuntza-ikastaroa baliozkotutako pertsonen ebazpena, haien puntuazioarekin.

PLEA2023/06/12

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita, puntuazioaren eta ordena alfabetikoaren arabera, Udaltzaingoko bitartekoen lan-poltsa osatzen duten pertsonen prestakuntza-ikastaroa baliozkotzea. Ikastaro horren hautaketa-prozesua 2022ko azaroaren 28ko Ebazpenaren bidez deitu zen.

Ebazpenaren sarbidea