Policia local unificada_ampliación plazas-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Plaza-kopurua handitzea.

AVPE-PLEA2017/11/27

AKORDIOA, 2017ko abuztuaren 1eko (2017ko abuztuaren 30eko EHAA, 165 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.