Policia local unificada_ Relacion segun perfiles linguistico-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Epaimahai Kalifikatzailearen Akordioa.

AVPE-PLEA2017/12/05

 Derrigortasun data duten perfildunen  behin-behineko urrenkera.  Derrigortasun datarik gabeko perfildunen  behin-behineko urrenkera.  Epaimahai kalifikatzaileak dituen gidabaimenak.

AKORDIOA, 2017ko abuztuaren 1eko (2017ko abuztuaren 30eko EHAA, 165 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.