Policia local unificada_ Pruebas orales de euskera-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Ahozko azterketaren data.

AVPE-PLEA2017/11/24

AKORDIOA, 2017ko abuztuaren 1eko (2017ko abuztuaren 30eko EHAA, 165 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.

Ahozko azterketak , azaroaren 30an, izango dira.

 

Banakako kontsultak / Hautaketa-prozesuari jarraipena.