Policia local unificada_ entrevista personal y meritos-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Aurrez aurreko elkarrizketaren behin-behineko emaitzak eta merezimenduak.

AVPE-PLEA2017/11/29

AKORDIOA, 2017ko abuztuaren 1eko (2017ko abuztuaren 30eko EHAA, 165 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.