Policia local unificad _ admitidos excluidos-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Onartutako eta bazter geratutako pertsonen behin betiko zerrenda.

AVPE-PLEA2017/10/17

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren 2017ko abuztuaren 1eko. Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozedurarako onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratzen duena.