PLU03_Comienzo de curso-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Prestakuntza-ikastaroaren hasiera.

PLEA2019/11/06

Ebazpena, 2018ko azaroaren 6koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko apirilaren 5eko (apirilaren 15eko EHAA, 73 zk.) ebazpenaren bidez deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozeduraren prestakuntza-ikastaroaren hasiera-data argitaratzen duena.