PLU03 Fecha segunda y tercera prueba-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Oposizioko bigarren eta hirugarren proba egiteko data.

PLEA2019/06/05

 AKORDIOA, 2019ko apirilaren 5eko (2019ko uztailaren 15eko EHAA, 73 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda ireki bitartez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.