PLU03 Fecha primera prueba-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Oposizioko lehen proba egiteko data.

PLEA2019/06/04

 Ebazpena, 2019ko ekainaren 3ko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko apirilaren 5eko (2019ko apirilaren 15eko EHAA, 73 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozeduraren oposizioko lehen proba egiteko data zehazten duena eta argitaratzen duena.