PLU02 fechas orales euskera-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko ahozko azterketak. Datak eta orduak

AVPE-PLEA2018/11/09

AKORDIOA, 2018ko uztailaren 4ko (2018ko uztailaren 13ko EHAA, 135 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda ireki bitartez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den epaimahai kalifikatzailearena.

Banakako kontsultak / Hautaketa-prozesuari jarraipena.