PLU02 euskera y meritos-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Akordioak.

PLEA2018/11/15

Euskararen ezagutza proben behin-behineko emaitzak.

Udaltzain kidegoetan egindako zerbitzuen behin betiko balorazioaren emaitzak.

Elkarrizketa probaren behin betiko emaitzak.

 

 

 

 

 AKORDIOA, 2018ko uztailaren 4ko (2018ko uztailaren 13ko EHAA, 135 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda ireki bitartez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den epaimahai kalifikatzailearena.

Banakako kontsultak / Hautaketa-prozesuari jarraipena.