PLU02 definitivas euskera-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Euskararen behin betiko balorazioa, derrigortasun datarekin hizkuntza-eskakizuna daukaten plazen behin-behineko zerrenda, Derrigortasun data iraungi gabeko hizkuntza-eskakizuna daukaten plazen behin-behineko zerrenda

AVPE-PLEA2018/11/22

AKORDIOA, 2018ko uztailaren 4ko (2018ko uztailaren 13ko EHAA, 135 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda ireki bitartez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den epaimahai kalifikatzailearena.

Banakako kontsultak / Hautaketa-prozesuari jarraipena.