PLU02 Correccion de errores ampliacion de plazas-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Hutsen zuzenketa .Plazak gehitzea.

AVPE-PLEA2018/11/09

Ebazpena 2018ko azaroaren 6koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia zuzendari nagusiarena, 2018ko uztailaren 4ko (2018 uztailaren 13ko EHAA 135zk) Ebazpenez deitutako udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian txanda ireki bitartez sartzeko hautaketa prozeduran deitutako plaza 233ra gehitzen duena.

 

 Akordioa ikusteko

Banakako kontsultak / Hautaketa-prozesuari jarraipena.