PL127 provisionales prueba oral-eu

Ertzaintzaren 1. Hizkuntza-eskakizuna.- Ahozko probaren behin-behineko emaitzak.

AVPE-PLEA2014/06/30

 2014ko ekainaren  30an,  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-oholean eta Segurtasun Saileko intranetean (Gurenet)  argitaratu da Akordioa, 2014ko apirilaren  3ko Ebazpenaren bitartez (apirilaren 16ko EHAA, 74. zk.) deitutako Ertzaintzaren 1. Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko egin behar diren probak ebaluatzeaz arduratzen den Epaimahai Kalifikatzailearena.