PL124 Resultados provisionales prueba escrita-eu

Ertzaintzaren 1. Hizkuntza-eskakizuna.- Idatzizko probaren behin-behineko emaitzak eta ahozko probaren data,ordua eta tokia.

AVPE-PLEA2013/04/10

2013ko apirilaren 10ean, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-taulan eta Herrizaingo Saileko intranetean (Gurenet), 2013ko otsailaren 1eko Ebazpenean (otsailaren 22ko  EHAA, 38. zk.), aurreikusitako Akordioa argitaratu da. Akordio honen bitartez, idatzizko probaren behin-behineko emaitzak onartzen dira.
Ahozko proba Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian izango da 2013ko apirilaren 23an,09:00etan.