PL unificada pruebas euskera-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Euskararen idatzizko probak egiteko lekua eta ordua.

AVPE-PLEA24/10/2017

AKORDIOA, 2017ko abuztuaren 1eko (2017ko abuztuaren 30eko EHAA, 165 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.

 Akordiora sarbidea