P28 Realizacion segunda y tercera prueba-eu

Ertzaintzaren XXVIII. Promozioa.- Oposizioko bigarren eta hirugarren proba egiteko data.

AVPE-PLEA2019/02/05

AKORDIOA, 2018ko abenduaren 3ko (abenduaren 18ko EHAA, 242 zk.) Ebazpenaz deitutako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.

 

  Banakako kontsultak / Hautaketa-prozesuari jarraipena