p27_ nombramiento tribunal medico-eu

Ertzaintzaren XXVII. Promozioa.- Epaimahai Medikoa osatuko duten pertsonen izendapena.

AVPE-PLEA2018/01/23

Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 22koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian sartzeko hautaketa prozedurarako deia egiten zuen 2017ko abenduaren leko (abenduaren 15eko EHAA, 238 zk.) Ebazpenaz ezarritako Epaimahai medikoa osatuko dutenen identitatea argitaratzen duena.