P27 nombramiento funcionarios en practicas-eu

Ertzaintzaren XXVII. Promozioa.- Praktiketako funtzionario izendatutako pertsonak eta ikastaroaren hasiera data.

AVPE-PLEA2018/09/19

  Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendari Nagusiaren 2018ko irailaren 18koa, 2017ko abenduaren 1eko Ebazpenaz (abenduaren 15eko EHAA, 238 zk.) deitutako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian sartzeko hautaketa prozeduraren bitartez hautatutako pertsonen zerrenda argitaratzen duena eta horiek praktiketako funtzionario izendatzen dituena, ikastaroaren hasiera data adieraziz.

 

Banakako kontsultak / Hautaketa-prozesuari jarraipena.