P25_Prueba Oral Euskera-eu

Ertzaintzaren XXV. Promozioa.- Euskararen jakite-mailari dagokion ahozko azterketara deitutako pertsonen zerrenda

AVPE-PLEA23/09/2015

AKORDIOA, 2015ko martxoaren 6ko (martxoaren 17ko  EHAA, 52.zk.) Ebazpenaren bitartez deitutako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian sartzeko hautaketa prozeduraren bederatzigarren oinarrian ezarritako euskara ezagutza probak ebaluatzeaz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.

Ahozko azterketa , irailaren 28an, UNEDeko Gasteizeko egoitzan izango da