Hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoeen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian. Hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda.

PLEA2021/02/23

CUERPO

Ebazpena, 2021ko otsailaren 23koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko abenduaren 17ko Ebazpenaren bidez deitutako (2020ko urtarrilaren 11ko EHAA, 5. zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda argitaratzen duena.

Ebazpenera sarbidea