Euskal Polizia conjunta4_ Nombramiento funcionarios en prácticas

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Udaltzaingo zerbitzuetako oinarrizko eskalako agente kategoria_ Ebazpena, hautatutako pertsonen zerrenda eta praktiketako funtzionarioen izendapena.

AVPE-PLEA2024/04/19

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia kidegoetako eta Udaltzaingoko zerbitzuetako oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa-prozeduran hautatutako pertsonen zerrenda argitaratu eta praktiketako funtzionario izendatzen dituena(2023ko urtarrilaren 16ko EHAA, 10.zk.).

Hautatutako pertsonak eta praktiketako funtzionarioen izendapena