Ertzaintzako plazetako praktiketako funtzionarioen izendapenaren Ebazpena.

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia-kidegoetako Oinarrizko Eskalako Agentea. Ertzaintzako plazetako praktiketako funtzionarioen izendapenaren Ebazpena.

PLEA2021/02/17

Ebazpena, 2021eko otsailaren 17koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez deitutako (2020ko urtarrilaren 8ko EHAA, 8 zk) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia-kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekian sartzeko hautaketa-prozeduraren bidez Ertzaintzarako hautatutako pertsonen zerrenda eta praktiketako funtzionario izendatzea argitaratzen dituena.

Ebazpenaren sarbidea