Eguneratzea 2021eko martxoaren 26an.

Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2021eko martxoaren 26an.

PLEA2021/03/29

Ebazpena, 2021eko martxoaren 26koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendari Nagusiarena, Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa eguneratzen duena, kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko. Hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2019ko abenduaren 12ko EHAA, 236. zk.).

Ebazpenaren sarbidea