Corrección de errores al listado definitivo de Conjunta 2022

Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako oinarrizko eskalako agentea. Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendako hutsen zuzenketa.

PLEA2022/03/09

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendari nagusiarena, 2021eko abenduaren 27ko Ebazpenaren bidez deitutako (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA 9. Zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Zerbitzuetako oinarrizko eskalako agente kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen duen Ebazpena zuzentzen duena.

Ebazpenera sarbidea