Conjunta 4 Inicio curso

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia kidegoen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian. Ikasturte hasiereako Ebazpena

AVPE-PLEA2024-04-19

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendari Nagusiarena, zeinaren bitartez ezartzen baita prestakuntza-ikastaroaren hasiera, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoko eta Udaltzaingoko zerbitzuetako oinarrizko Eskalako Agente kategorian sartzeko hautaketa prozeduran (2023ko urtarrilaren 16ko EHAA, 10zk.)

Prestakuntza-ikastaroaren hasiera-data