CIC quinta modificación integrantes cursos-eu

Ikerketa Kriminaleko Ikastaroan  (IKI) sartzeko hautaketa prozedura.- Prestakuntza ikastaroak osatuko dituzten pertsonen zerrendaren bosgarren aldaketari buruzko informazio-oharra.

AVPE-PLEA2013/05/14

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-taulan eta Herrizaingo Saileko intranetean (Gurenet), argitaratu da Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena. Ebazpena honen bidez, Ikerketa Kriminaleko Ikastaroan (IKI) sartzeko hautaketa prozedurarako deia egiten zuen 2012ko ekainaren  29ko (uztailaren 10eko EHAA, 134.zk.)  Ebazpeneko hamahirugarren oinarrian aurreikusitako prestakuntza Ikastaroak osatzen dituzten  pertsonen inguruan  bosgarren aldaketa egiten duena.