CIC modificacion integrantes cursos-eu

Ertzaintzaren Ikuskapen Eskalako eta Oinarrizko Eskalako funtzionarioentzat Ikerketa Kriminaleko Ikastaroetan sartzeko hautaketa prozedura.- Ikastaroak osatzen dituzten pertsonen aldaketak.

AVPE-PLEA2014/09/05

 Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-taulan eta Segurtasun Saileko intranetean (Gurenet), argitaratu da  Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente kategoriako eta Ikuskapen Eskalako ofizialondoko kategoriako karrerako funtzionarioentzat, Ikerketa Kriminaleko Ikastaroetan (IKI) sartzeko hautaketa prozedurarako deia egiten duen 2014ko apirilaren 11ko (BOPV nº apirilaren 24ko EHAA, 77 zk.) Ebazpeneko Hamabigarren Oinarrian aurreikusitako Ikerketa Kriminaleko Ikastaroak osatzen dituzten pertsonak aldatzen dituena.