CIC Cuarto modificación tandas-eu

Ikerketa Kriminaleko Ikastaroan  (IKI) sartzeko hautaketa prozedura.- Prestakuntza ikastaroak osatuko dituzten pertsonen zerrendaren laugarren aldaketari buruzko informazio-oharra.

AVPE-PLEA2013/04/11

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-taulan eta Herrizaingo Saileko intranetean (Gurenet), argitaratu da Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena. Ebazpena honen bidez, Ikerketa Kriminaleko Ikastaroan (IKI) sartzeko hautaketa prozedurarako deia egiten zuen 2012ko ekainaren  29ko (uztailaren 10eko EHAA, 134.zk.)  Ebazpeneko hamahirugarren oinarrian aurreikusitako prestakuntza Ikastaroetan sartuko ziren  pertsonei buruz laugarren aldaketa egiten duena.