Bolsa de Auxiliares. Lista de admitidos y rechazados. Fecha 1ª prueba-eu

Udaltzaingoko laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko prozedura.- Onartuta eta bazter geratutako pertsonen zerrenda.Lehen proba egiteko data.

PLEA2020/01/13

  Ebazpena, 2020ko urtarrilaren 14koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena,  honen bidez, jendaurrean jartzen da hautaketa-prozedurarako onartu eta baztertu diren pertsonen zerrenda, oposizio-sistemaren bidez. Prozedura horren osagarri, prestakuntza-ikastaro bat egingo da, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko Udaltzaingoko laguntzaileen poltsa bat sortzeko, 21. ebazpenaren bidez deitua. 2019ko azaroaren (EHAA, 237. zk., abenduaren 13koa).