Bigarren eta hirugarren proben data.Fecha realización segunda y tercera prueba

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedura. - Bigarren eta hirugarren proben data.

PLEA2021/03/12

Akordioa, 2020ko abenduaren 17ko (urtarrilaren 11ko EHAA, 5. zk.), Ebazpenaz deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) oinarrizko eskalako agente kategorian.

Akordioaren sarbidea