Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedura.- Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda.

PLEA2020/03/10

Ebazpena, 2020ko martxoaren 10ekoa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez deitutako (2020ko urtarrilaren 8ko EHAA, 4. zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-betiko zerrenda argitaratzen duena.

Ebazpenera sarbidea