Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de la Policía Vasca

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedura.- Epaimahai Kalifikatzailea

PLEA2020/02/28

Ebazpena, 2020ko otsailaren 20koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez deitutako (2020ko urtarrilaren 8ko EHAA, 4. zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozedurarako epaimahai kalifikatzailea izendatzen dueña.

Ebazpenera sarbidea