Udaltzaingoko laguntzaileentzako poltsa bat sortzeko hautaketa-prozedura. 2021eko irailaren 20ko Ebazpenaren hutsen zuzenketa

Udaltzaingoko laguntzaileentzako poltsa bat sortzeko hautaketa-prozedura. 2021eko irailaren 20ko Ebazpenaren hutsen zuzenketa.

PLEA2021/09/20

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, honako ebazpen honen hutsak zuzentzekoa: ebazpena, 2021eko irailaren 20koa, Udaltzaingoko laguntzaileen poltsa bat sortzeko hautaketa-prozeduraren oposizio-probetarako deialdia argitaratu zuena.

Ebazpenera sarbidea