Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Poltsa eguneratzea 2020/07/31n.

Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Poltsa eguneratzea 2020/07/31n.

PLEA2020/07/31

Ebazpena, 2020ko uztailaren 31koa,Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko Udaltzaingoko laguntzaileen lan-poltsa eguneratzen duena.Lan-poltsa horren hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 21eko (2019ko abenduaren 13ko EHAA, 237. zk.) Ebazpenaren bidez deitu zen.

Ebazpenera sarbidea