Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Poltsa eguneratzea 2020/05/29an.

Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Poltsa eguneratzea 2020/05/29an.

PLEA2020/05/29

Ebazpena, 2020ko maiatzaren 29koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko Udaltzaingoko laguntzaileen lan-poltsa eguneratzen duena. Poltsa horren hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 21eko Ebazpenaren bidez deitu zen (2019ko abenduaren 13ko EHAA, 237. zk.).

Ebazpenera sarbidea