Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura. Lan -poltsa eguneratzea 2020/10/30ean

Udaltzaingoko Laguntzaileen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura. Lan -poltsa eguneratzea 2020/10/30ean

PLEA2020/10/30

Ebazpena, 2020ko urriaren 29koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko Udaltzaingoko laguntzaileen lan-poltsa eguneratzen duena. Lan-poltsa horren hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 21eko (2019ko abenduaren 13ko EHAA, 237. zk.) Ebazpenaren bidez deitu zen

Ebazpenera sarbidea