Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2020ko abenduaren 18an.

Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko hautaketa prozedura.- Eguneratzea 2020ko abenduaren 18an.

PLEA2020/12/20

Ebazpena, 2020ko abenduaren 18an, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa eguneratzen duena, kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko. Hautaketa-prozedura 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2019ko abenduaren 12ko EHAA, 236. zk.).

Ebazpenaren sarbidea