Relación provisional de admitidos y excluidos

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedura.- Hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda

PLEA2020/02/21

Ebazpena, 2020ko otsailaren 20koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez deitutako (2020ko urtarrilaren 8ko EHAA, 4. zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda argitaratzen duena.

Ebazpenera sarbidea