Praktiketako funtzionarioak izendatzeko Ebazpena

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoeen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako Agente Kategorian. Praktiketako funtzionarioak izendatzeko Ebazpena.

PLEA2022/01/02

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2021eko abenduaren 27ko ebazpenak (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.) deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozeduraren bidez Ertzaintzarako hautatutako pertsonen zerrenda argitaratzen eta praktiketako funtzionario izendatzen da.

Ebazpenera sarbidea