Policia local unificada_definitiva destinos-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Behin betiko destinoen esleipena.

AVPE-PLEA2017/12/21

AKORDIOA, 2017ko abuztuaren 1eko (2017ko abuztuaren 30eko EHAA, 165 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda askez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.